Gjelder fra 01.01.2023

Salgsbetingelser

Følgende salgsbetingelser er gjeldende

Betingelsene under gjelder for salg av tjenester fra Elitept AS (org.nr 914 083 168) (nettside: Getinshape.no) til forbruker.

Det er viktig at du leser nøye gjennom disse, og skulle det være noe du ikke forstår, så send oss en e-post.

Betingelsene er utarbeidet med bakgrunn i Forbrukerombudets veileder og retningslinjer for salgsbetingelserForbrukerrådets veileder til opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og utenom faste forretningslokaler

Betingelsene utgjør sammen med bestillingen din, avtalegrunnlaget for kjøpet.

Har du spørsmål til betingelsene? Ta gjerne kontakt på e-post eller ring oss mandag til fredag mellom 10.30-15.00 på telefon +47 976 46 454.

Forbrukerkjøp er regulert i Forbrukerkjøpsloven, Angrerettsloven og E-handelsloven.

1. Definisjon av parter

Selger er ElitePT AS (914 083 168) - Fridtjof Nansens vei 54D, 7020 Trondheim.

I det følgende vil selger omtales som vi, oss eller ElitePT. Foretaksnummer er 914.083.168. ElitePT kan kontaktes enten direkte per e-post eller på telefon.nr +4797646454 mandag til fredag mellom 10.30 og 15.00.

Kjøper er den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen når du bestiller en tjeneste hos oss). Kjøper vil i det følgende omtales som du, deg, din eller ditt.

2. Bestilling og avtaleprosess

Bestillingen er bindende i det den registreres på vår server. Likeså er vi også bundet av bestillingen din. Vi vil påbegynne arbeidet med bestillingen din omgående. Hvis du ønsker å angre kjøpet, er det viktig at dette gjøres snarest mulig.

Bestillingen din ansees som en enkeltstående tjeneste og leveres innenfor et konkret tidsrom, nærmere bestemt 12 uker fram i tid fra du har mottatt bestillingen din. Bestillingen leveres i sin helhet på vår app som du vil få umiddelbar tilgang til etter bestilling. Appen kan lastes ned via App Store og Play Store.

Når produktet/tjenesten er klargjort i systemet vårt vil du bli gjort oppmerksom på dette via e-post og en melding via web-applikasjonen  og det vil ligge tilgjengelig for din bruker

Bestiller du via Getinshape.no vil du alt tilgjengelig via checkout.getinshape.no

Ved bestillinger av digitalt innhold innenfor et tidsbegrenset tidsrom er bestemmelsene om angrerett annerledes enn det du kanskje er vant til. Vi ber deg derfor lese gjennom punkt 8 nøye før du bestiller.

3. Opplysninger funnet på Getinshape.no

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen din dersom vi ikke har kapasitet til å ta deg inn som kunde. Du vil da få et tilbud om å bli satt på venteliste.

4. Priser og all informasjon om abonnement

Totalprisen for bestillingen din vil tydelig fremgå før du betaler. Hvis du betaler med faktura eller delbetaling vil du få vite den nøyaktige kostnaden før du bestiller. Alle priser er inkludert alle utgifter og kostnader forbundet med bestillingen.

Merk at alle pakker selges som abonnement, og som løper til du selv kansellerer abonnementet. Ingen av pakkene vi selger har bindingstid og du kan når som helst avslutte abonnementet innenfor den perioden abonnementet dekker (altså før neste trekk). Dette vil ikke påvirke perioden du allerede har betalt for.

Har du av ulike årsaker pause fra abonnementet (og uker til gode) vil du ved oppstart igjen få aktivert abonnementet og det vil fortsette å løpe til neste gang du nedgraderer eller avslutter det. Det er ikke mulig å overdra abonnementet til andre.

Ved utsettelse til en bestemt dato må kunden selv ta kontakt for å aktivere abonnementet (siden det er midlertidig avsluttet). Hvis ikke kunden gjør det, så vil resterende periode annulleres eller likevel løpe uten at selve brukerkontoen er åpnet. Kunde må derfor ta kontakt per e-post før oppstart, for å unngå at abonnementet løper og kunden blir trukket for ny periode.

Har du bedt om utsatt oppstart, er det viktig at dette avklares med oss (post@elitept.no). Du kan utsette oppstarten etter avtale i inntil 8 uker - eller etter avtale. Når du er klar for å starte opp, tar du kontakt med post@elitept.no for å gjøre avtale.

Det tas forbehold om feilprising. Vi vil da enten refundere deg beløpet som er trukket for mye, eller trekke deg for et beløp som tilsvarer abonnementet du har samtykke til å kjøpe.

Hvis du betaler med kort og vi ikke klarer å belaste kortet ved ny abonnementsperiode vil det tilkomme faktura i posten.

Avslutte abonnement:

Du er selv ansvarlig for å følge med på trekket ditt og påse at du nedgraderer eller avslutter til riktig tid. Vi refunderer ikke beløp som allerede er trukket.

Du endrer på abonnementet ditt enten via brukeren din på appen (trykk på hamburger-menyen og velg "abonnement" eller ved å logge inn på denne nettsiden med brukernavn og passord.

Det er ikke treneren/coachen sitt ansvar å nedgradere/avslutte.

Trenger du hjelp/ikke får det til, eller sender oppsigelsen skriftlig, må du varsle oss eller den være mottatt, minst 6 virkedager (mandag-lørdag) før neste trekk via e-post post@elitept.no.

Har du glemt brukernavn og passord?

Ta kontakt med oss på post@elitept.no så ordner vi dette. Husker du brukernavn men har glemt passord, kan du trykke på "glemt passord" og du vil få e-post med mulighet til å nullstille. Om du ikke får e-post, sjekk søppelpost-kurven.

Vunnet konkurranse i sosiale medier

Har du vunnet en konkurranse (herunder også kalt Give-Away) vil du gå over til et løpende abonnement etter at den perioden du har vunnet er ferdig. Du kan avslutte abonnementet når som helst i den perioden som er inkludert uten at det påvirker perioden.

5. Betaling

Betaling gjennomføres etter valgt betalingsløsning, henholdsvis betalingskort, faktura eller delbetaling. Som forhandler (juridisk eier) er vi ansvarlig for alle transaksjoner som gjøres gjennom løsningen vår. Eventuelle kredittkortopplysninger vil fylles inn i en sikker nettportal som leveres av en tredjepart. Informasjonen er helkryptert.

Øvrige betalingsbetingelser kan også tilkomme for betaling som gjennomføres med avbetaling.

Standardisert europeisk opplysninger om forbrukerkreditt finner du her

Ved bestilling av en tjeneste vil du få en elektronisk ordrebekreftelse pr e-post og få umiddelbar tilgang til tjenesten vår ved å laste ned app fra hhv. App Store og/eller Play Store.

6. Levering av tjenestene/produktene

Normal leveringstid på produktene vi tilbyr er 1 til 5 dager. Ved avvik vil dette varsles per e-post og/eller via meldingssystemet som brukes internt i kommunikasjonen mellom oss og deg.

Normalt vil vi påbegynne arbeidet med bestillingen din allerede samme dag som du bestiller, så fremt bestillingen gjøres i tidsrommet 07.00 - 19.00. Dette gjelder 7 dager i uken, foruten julaften, 2. juledag, Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag og 17. mai). Disse dagene vil det heller ikke blitt evaluering for de med oppfølging. Evalueringene kan da bli forskjøvet med en uke, såfremt ikke annen avtale gjøres med coach.

I den grad det går over 5 dager uten at du hører fra oss, kan du gjerne sende oss en e-post på post@elitept.no og purre.

Ved bestilling forventes det at du kan starte opp med en gang, så lenge ikke noe annet er avtalt på forhånd. Ved oppstart senere, må du si fra før oppstart før start og oppsettet er ferdigstilt.

Du kan ikke vente lengre enn 14 dager før du begynner, så fremt ikke annet er avtalt. Tiden begynner å løpe fra oppsettet er fullført. Etter dette frasier du deg retten til bli fulgt opp av en av våre personlig trenere. Det digitale innholdet; som treningsprogram, kostholdsplan og eventuelle e-boker tilhører deg og kan bli sendt til deg per e-post om det er ønskelig.

Du er selv ansvarlig for å fylle ut kundeskjemaet ditt. Gjør du ikke dette innen 14 dager vil vi sette opp en enkel kostholdsplan og treningsprogram deg som du vil få mulighet til å få redigert 1 - en - gang. Du må fortsatt nedgradere/avslutte abonnementet ditt, hvis ikke løper det videre.

Ved dokumentert sykdom eller skade vil du kunne fryse abonnementsperiode du allerede har betalt for i inntil 3 måneder, om ikke annet er avtalt med oss. Det forventes at man ved lengre tids sykdom kan dokumentere dette, hvis ikke ansees perioden du har tilgode som utløpt.

Ved ferieavvikling, sykdom, avsluttet arbeidsforhold eller uforutsette hendelser hos din coach vil du bli flyttet over til en annen coach, fortrinnsvis én du velger selv.

7. Kundedata

Informasjonen som fremkommer via kundeskjemaet du fyller inn og øvrig informasjon som måtte komme fram vil ikke under noen omstendighet bli delt med tredjepart.

All informasjon om deg vil bli oppbevart ifølge norsk lov. Ønsker du denne slettet i etterkant av avslutning av abonnement, så send oss en e-post så gjør vi dette for deg.

8. Angrerett (Viktig!)

Salg av kosthold og/eller treningsprogram defineres av Angrerettloven som fjernsalg (se punkt 3.2 i den praktiske veilederen fra Forbrukerrådet).

Tjenestene vi tilbyr faller innunder punkt 5, side 10, i veilederen. I punkt 5, s. 10 i veilederen nevnes det at angreretten bortfaller når leveringen har startet med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke. Forbrukeren må erkjenne at angreretten går tapt når avtalen er oppfylt.

Ved å huke av for å ha lest salgsbetingelsene har du gitt ditt uttrykkelige forhåndssamtykke til at vi kan begynne arbeidet med bestillingen din og at du samtidig erkjenner at angreretten har gått tapt.

På side 10 i nevnteveileder anbefaler vi at du spesielt gjør deg kjent med punktet om fullførte tjenester og digitalt innhold. Her beskrives det nærmere om hvorfor og hvordan angreretten bortfaller.

Det du bestiller er et digitalt innhold som kan lastes ned og er tilgjengelig via vår applikasjon. Dette vil i seg selv bety at angreretten avskjæres allerede når leveringen av det digitale innholdet påbegynnes (se side 13 i veilederen).

Et kjøp av våre produkter/tjenester innebærer at vi umiddelbart etter registrert betaling begynner arbeidet med ditt personlige oppsett.

Ønsker du å angre må det gjøres per e-post post@elitept.no før vi har påbegynt oppsettet ditt.

Er du uenig med oss og vi sammen ikke kommer fram til en felles løsning, anbefaler vi at du kontakter Forbrukerrådet.no og/eller Forbrukertilsynet og tar saken videre. De vil ta kontakt med oss for en redegjørelse, før de foreslår en løsning.

I forbrukerrådets praktiske veileder vil du også ha alle aktuelle bestemmelser lett tilgjengelig på høyre side av hvert dokument-ark, blant annet den loven og de paragrafer (§) som gjelder.

Er du usikker på hva dette innebærer for deg? Ikke nøl med å ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne med å henvise deg til rett instans.

9. Priser og levering

Som nevnt ovenfor vil totalsummen på kjøpet fremkomme før bestilling gjennomføres. Prisene kan derimot være i forandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av kostnader relatert til produktutvikling. Vi vil varsle om dette på forhånd.

Alle leveringstider må ansees som veiledende. Eventuelle prisendringer vil uansett ikke ha tilbakevirkende kraft og du vil forholde deg til den prisen som oppgis ved betalingstidspunkt.

10. Kundens plikter

Som kunde som er registrert hos oss; ElitePT AS er du ansvarlig for betaling av de tjeneste ElitePT AS tilbyr. Dette ansvaret omfatter også ikke å la andre bruke vårt system eller dele det digitale innholdet du har tilgang til, med andre.

Det er ikke under noen omstendighet lov til å videreformidle de dokumentene som du får tilgang til og de må ansees personlige. Dette gjelder også dokumenter du vil få tilgang til gjennom eventuell medlemsgruppe. Det er følgelig heller ikke lov å ta skjermbilder av treningsprogram og kostholdsplan å dele med andre uten at du har fått eksplisitt samtykke fra ElitePT AS.

Det er heller ikke lov å overdra abonnementet sitt til andre og kjøpet er direkte knyttet til deg og din profil.

11. Ekstraordinære hendelser

Det tas forbehold om at ekstraordinære hendelser, herunder Force Majeur kan forhindre oss i å levere tjenestene og produktene til avtalt tid.

12. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår de omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Trondheim Tingrett som verneting.

Kontaktinformasjon

ElitePT AS. Org. Nr 914.083.168
Adresse: Fridftjof Nansens vei 54D
7020 Trondheim

Kundeservice/kontakt: post@elitept.no