Blogg
Helse
Dette må du vite om sukkeravhengighet

Dette må du vite om sukkeravhengighet

a syil filled with sugar and sugar cubes on top of a table
online coach robert profile photo
Online coach, fagansvarlig
Robert er en av Norges mest erfarne online coacher, har hjulpet over 4500+ mennesker å komme i form de siste 18 årene og hyppig brukt som treningsekspert i media.

Er det mulig å bli avhengig av sukker og mat? Allerede på midten av 50-tallet dukket det opp studier som nevnte "matavhengighet ("food addiction").

Siden da er det publisert mange artikler og stadig flere peker i samme retning. Du kan sannsynligvis bli avhengig av mat, og den viktigste komponenten ser ut til å være sukker.

Riktignok ikke alene, men hvis maten også er ultraprosessert, inneholder fett, salt og smaksforsterkere.

Sukkeravhengighet og fedme

En del dietter har begynt å fraråde et hvert inntak av sukker og;

 1. Bruker det som forklaringen til fedmeepidemien.
 2. Skisserer det som den enkle løsningen på fedmeepidemien
 3. Sammenligner det med avhengighet for alkohol, vanedannende legemidler, etc.

Disse 3 påstandene har ingen forankring i forskning.

For det første er det bred enighet om at fedme er multifaktorielt og at det ikke finnes enkle løsninger. For det andre viser forskning at dietter med lavt inntak av sukker og karbohydrater ikke gir bedre effekt eller lavere "dropout rate" enn andre dietter.

Til sist så er det stor forskjell på hvor avhengig du kan bli av eksempelvis koffein, tobakk, stimulanter som amfetamin, alkohol, osv. Det selger kanskje bedre å si at sukkeravhengighet er som alkoholavhengighet, men det er rett og slett usant.

Er sukkeravhengighet en diagnose?

Matavhengighet og sukkeravhengighet er ikke inntatt som diagnoser i den amerikanske eller den internasjonale diagnosemanualen.

Likevel mener mange forskere at likhetene mellom matavhengighet og avhengighetssyndrom (den internasjonale diagnosemanualen) og substance use disorder (den amerikanske diagnosemanualen) er store.

En av de fremste forkjemperne på matavhengighet er den amerikanske psykologi-professoren Ashley Gearhardt. I 2009 utviklet hun et spørreskjema som skulle gjenspeile diagnosekriteriene for substance use disorder, som sist ble oppdatert i 2016 og heter Yale Food Addiction Scale 2.0

35 spørsmål fordelt på 12 symptomer vurderer om du har ingen, mild, moderat eller alvorlig matavhengighet.

En stor studie fra Tyskland visste at 7,9 % var avhengig av mat. Inndelt etter BMI hadde 17 % av de med fedme matavhengighet.

Matvarer å være obs på!

Forskning tyder på at ultra-prosessert mat med fett, tilsatt sukker, salt og ulike smaksforsterkere er det som er enklest å bli avhengig av. Du visste kanskje ikke at 60 % av maten vi spiser er ultra-prosessert?

Eksempler er potetgull, sjokolade, pizza, hamburger, iskrem, etc.

Som ingrediens har sukker sterkest støtte, men i spørreundersøkelser for de som oppfyller kriteriene for matavhengighet svarer 30 % at det er velsmakende mat med mye fett og sukker som er vanskeligst å kontrollere, mens kun 5 % svarte matvarer med mye sukker.

Det viktigste ser ut til å være at du identifiserer dine triggere; hvilke matvarer er det du sliter å kontrollere inntaket av? For noen er det sjokolade. For andre kan det være potetgull.

Hvis du vet at du ender opp med å overspise potetgull, er det kanskje best å erstatte den formen for lørdagskos med noe annet som du ikke overspiser.

Kritikk mot matavhengighet

Ikke alle er enige i at matavhengighet eksisterer. En av de fremste motstanderne er professor i psykiatri, Johannes Hebebrand.

Han mener at;

 1. Det mangler forskning som viser at spesifikke ingredienser, som sukker og fett, bidrar til matavhengighet.
 2. Ultra-prosessert mat kan ikke sammenlignes med vanedannende legemidler ut fra mekanismer og nevrofysiologiske effekter.
 3. Atferden er viktigere enn maten, det er sånn sett mer snakk om en spise-avhengighet, ukontrollert spising eller en overspisingslidelse.
 4. Å klassifisere spesifikke matvarer eller ingredienser som avhengighetsskapende stoffer vil flytte fokuset vekk fra de viktige miljøfaktorene.
 5. En del studier nevner høy glykemisk indeks som relevant (sier noe om hvor raskt blodsukkeret øker), men faktum er at sukker bare har moderat glykemisk indeks.

Min mening

 • Det finnes ikke nok forskning til at vi skråsikkert kan hevde at vi kan bli avhengig av sukker og mat, men det finnes holdepunkter for spesielt sistnevnte; matavhengighet.
 • Atferden rundt spisingen fremstår som en avhengighet, men vi vet ikke sikkert om det er en avhengighet for å spise eller om det er maten i seg selv.
 • Noen av mekanismene som kjennetegner vanedannende legemidler, blant annet aktivering i deler av belønningssenteret og opplevelsen av manglende kontroll ser ut til å spille en viktig rolle.
 • Matvareindustrien bruker helt åpenbart kunnskap om matavhengighet/spiseavhengighet i produksjonen av ulltraprosesserte matvarer som er særlig velsmakende.
 • Det kreves mer forskning for å finne ut om det er spisingen i seg selv som er en avhengighet eller maten vi spiser; i så fall hvilke ingredienser bidrar og på hvilken måte.

Referanser

 1. Solberg SL, Terragni L, Granheim SI. Ultra-processed food purchases in Norway: a quantitative study on a representative sample of food retailers. Public Health Nutr. 2016 Aug;19
 2. Gordon EL, Ariel-Donges AH, Bauman V, Merlo LJ. What Is the Evidence for "Food Addiction?" A Systematic Review. Nutrients. 2018 Apr
 3. American Psychiatric Association . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. American Psychiatric Publishing; Washington, DC, USA: 201
 4. Carter A., Hendrikse J., Lee N., Yucel M., Verdejo-Garcia A., Andrews Z., Hall W. The Neurobiology of “Food Addiction” and Its Implications for Obesity Treatment and Policy. Annu. Rev. Nutr. 2016
 5. Ruffle J.K. Molecular neurobiology of addiction: What’s all the (Δ) FosB about? Am. J. Drug Alcohol Abus. 2014
 6. Volkow N.D., Wang G.J., Fowler J.S., Tomasi D. Addiction circuitry in the human brain. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 2012
 7. Konkolÿ Thege B., Woodin E.M., Hodgins D.C., Williams R.J. Natural course of behavioral addictions: A 5-year longitudinal study. BMC Psychiatry. 2015
 8. Alavi S.S., Ferdosi M., Jannatifard F., Eslami M., Alaghemandan H., Setare M. Behavioral addiction versus substance addiction: Correspondence of psychiatric and psychological views. Int. J. Prev. Med. 2012
 9. Olsen C.M. Natural rewards, neuroplasticity, and non-drug addictions. Neuropharmacology. 2012
 10. Gearhardt A.N., Yokum S., Orr P.T., Stice E., Corbin W.R., Brownell K.D. Neural correlates of food addiction. Arch. Gen. Psychiatry. 2011
 11. Schulte E.M., Avena N.M., Gearhardt A.N. Which foods may be addictive? The roles of processing, fat content, and glycemic load. PLoS ONE. 2015
 12. Meule A., Gearhardt A.N. Food addiction in the light of DSM-5. Nutrients. 2014
 13. Ifland J.R., Preuss H.G., Marcus M.T., Rourke K.M., Taylor W.C., Burau K., Jacobs W.S., Kadish W., Manso G. Refined food addiction: A classic substance use disorder. Med. Hypotheses. 2009
 14. Gearhardt A.N., Corbin W.R., Brownell K.D. Development of the Yale Food Addiction Scale Version 2.0. Psychol. Addict. Behav. 2016
 15. Benton D., Young H.A. A meta-analysis of the relationship between brain dopamine receptors and obesity: A matter of changes in behavior rather than food addiction? Int. J. Obes. 2016
 16. Corwin R.L., Hayes J.E. Are sugars addictive? Perspectives for practitioners. In: Rippe J.M., editor. Fructose, High Fructose Corn Syrup, Sucrose and Health. 1st ed. Humana Press; New York, NY, USA: 2014.
 17. Hone-Blanchet A., Fecteau S. Overlap of food addiction and substance use disorders definitions: Analysis of animal and human studies. Neuropharmacology. 2014
 18. Pursey K.M., Davis C., Burrows T.L. Nutritional Aspects of Food Addiction. Curr. Addict. Rep. 2017
 19. Markus C.R., Rogers P.J., Brouns F., Schepers R. Eating dependence and weight gain; no human evidence for a ‘sugar-addiction’ model of overweight. Appetite. 2017
 20. Davis C., Levitan R.D., Kaplan A.S., Kennedy J.L., Carter J.C. Food cravings, appetite, and snack-food consumption in response to a psychomotor stimulant drug: The moderating effect of ‘food-addiction’ Front. Psychol. 2014
 21. Newman S., Pascal L., Sadeghian K., Baldo B.A. Sweetened-fat intake sensitizes gamma-aminobutyric acid—Mediated feeding responses elicited from the nucleus accumbens shell. Biol. Psychiatry. 2013
 22. Mary Brown R., Michael Kupchik Y., Spencer S., Garcia-Keller C., Spanswick D.C., John Lawrence A., Jhou T., William Kalivas P. Addiction-like synaptic impairments in diet-induced obesity. Bio. Psychiatry. 2015
 23. Imperatori C., Fabbricatore M., Innamorati M., Farina B., Quintiliani M.I., Lamis D.A., Mazzucchi E., Contardi A., Vollono C., Marca G.D. Modification of EEG functional connectivity and EEG power spectra in overweight and obese patients with food addiction: An eLORETA study. Brain Imaging Behav. 2015
 24. De Ridder D., Manning P., Leon S.L., Ross S., Sutherland W., Horwath C., Vanneste S. The brain, obesity and addiction: An EEG neuroimaging study. Sci. Rep. 2015
 25. Burmeister J.M., Hinman N., Koball A., Hoffmann D.A., Carels R.A. Food addiction in adults seeking weight loss treatment. Implications for psychosocial health and weight loss. Appetite. 2013
 26. Hebebrand J., Albayrak Ö., Adan R., Antel J., Dieguez C., de Jong J., Leng G., Menzies J., Mercer J.G., Murphy M. “Eating addiction”, rather than “food addiction”, better captures addictive-like eating behavior. Neurosci. Biobehav. Rev. 2014
 27. Ifland J., Preuss H.G., Marcus M.T., Rourke K.M., Taylor W., Wright H.T. Clearing the confusion around processed food addiction. J. Am. Coll. Nutr. 2015
 28. Schulte E.M., Potenza M.N., Gearhardt A.N. A commentary on the “eating addiction” versus “food addiction” perspectives on addictive-like food consumption. Appetite. 2016
 29. Pedram P., Sun G. Hormonal and dietary characteristics in obese human subjects with and without food addiction. Nutrients. 2014
 30. Adams RC, Sedgmond J, Maizey L, Chambers CD, Lawrence NS. Food Addiction: Implications for the Diagnosis and Treatment of Overeating. Nutrients. 2019 Sep
 31. Carter A, Hardman CA, Burrows T. Food Addiction and Eating Addiction: Scientific Advances and Their Clinical, Social and Policy Implications. Nutrients. 2020 May 20
 32. Clark SM, Martens K, Smith-Mason CE, Hamann A, Miller-Matero LR. Validation of the Yale Food Addiction Scale 2.0 Among a Bariatric Surgery Population. Obes Surg. 2019 Sep
 33. Gearhardt AN, Hebebrand J. The concept of "food addiction" helps inform the understanding of overeating and obesity: Debate Consensus. Am J Clin Nutr. 2021 Feb
 34. Hebebrand J, Gearhardt AN. The concept of "food addiction" helps inform the understanding of overeating and obesity: NO. Am J Clin Nutr. 2021 Feb .
 35. Gearhardt AN, Hebebrand J. The concept of "food addiction" helps inform the understanding of overeating and obesity: YES. Am J Clin Nutr. 2021 Feb
Sist oppdatert ->
13/4/2021

Anbefalte artikler