Blogg
Helse
Er aspartam kreftfremkallende?

Er aspartam kreftfremkallende?

a bottle of soda being poured into a glass
online coach robert profile photo
Online coach, fagansvarlig
Robert er en av Norges mest erfarne online coacher, har hjulpet over 4500+ mennesker å komme i form de siste 18 årene og hyppig brukt som treningsekspert i media.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå klassifisert det kunstige søtningsstoffett aspartam som mulig kreftfremkallende.

Aspartam finnes blant annet lettbrus og tyggis.

Øker aspartam risikoen for kreft?

Det er gjennomført 2000 studier på aspartam, den første ble publisert helt tilbake i 1973.

Så hvordan kan det ha seg at meningene rundt søtningsstoffet er så forskjellig?

Man kan dele opp meningene i to grupper.

Gruppe 1: "aspartam er kreftfremkallende",

  • Aspartam er kreftfremkallende og viser til såkalte kohortstudier.
  • Kohortstudier er studier hvor man følger en gruppe mennesker over tid og ser hvem som utvikler sykdom.

Gruppe 2: "Alt kan øke risikoen risikoen for kreft, men studier viser at aspartam er trygt"

Det er strengt tatt umulig å være 100 % sikker og svare helt bombastisk.

Det finnes ikke god nok forsking til å hevde at jo, aspartam er kreftfremkallende. Det ville vært ganske uetisk å foret en gruppe mennesker med aspartam (og en annen med placebo) for å se om de med høyest inntak av aspartam var mer utsatt for kreft.

En annen utfordring er at aspartam skiller seg fra mange andre stoffer vi inntar – ved at de finnes i så mange produkter.

Hvor enkelt er det å svare på hvor mye aspartam vi inntar? Det jo ikke bare i lettbrus.

Syltede grønnsaker er kreftfremkallende, men inntas ikke i samme mengder.

{{sales-banner="/banners"}}

Aspartam er "mulig kreftfremkallende"

WHO har ikke sagt at aspartam er kreftfremkallende.

De har plassert aspartam i en gruppe hvor det finnes noe bevis for at stoffet er mulig kreftfremkallende.

Gruppe Kreftfremkallende? Bevis? Eksempel
1 Jae Overveldende Alkohol
2a Sannsynligvis Sterk Fritert mat
Gruppe 2b Muligens Noe Aspartam
Gruppe 3 Ikke klassifisert som Ingen Koffein
Gruppe 4 Nei Sterke bevis i mot Kaprolaktam

Det er derfor helt feil å si at WHO har gått ut med at aspartam øker risikoen for kreft.

En fransk studie publisert i 2019 viste at aspartam økte risikoen med 15 % for de som hadde et høyt inntak av aspartam.

Det kan høres skremmende ut, men kohort-studier passer best til å lage hypoteser som man deretter må undersøke videre.

Årsaken er at det kan være andre årsaker som forklarer økningen enn at de inntok mye aspartam.

  • Kanskje hadde gruppen som inntok mest aspartam også dårligere mental helse?

Det finnes studier på rotter som viser økt risiko, og uten å si at de ikke har betydning, så finnes det mange studier som viser økt risiko hos dyr, men ikke hos mennesker.

Noe som også har blitt forbigått i diskusjonen som oppstod etter at WHO oppdaterte klassifiseringen, er at de ikke har tatt stilling til mengden (noe de heller ikke pleier å gjøre). Det er viktig å ha med seg. Hvorvidt et stoff er muligens kreftfremkallende vil alltid handle om mengde som inntas.

Det har ikke over natta blitt slik at man må passe seg for aspartam. Samtidig – det er ingen grunn til å være ukritisk til det man inntar.

Bør du kutte ut å drikke sukkerfri brus?

WHO mener at et inntak av aspartam på opp mot 40 mg/kg kroppsvekt, er trygt.

Det innebærer fort opp mot 15 bokser lettbrus om dagen.

Hvis du bekymrer deg for at aspartam muligens øker risikoen for kreft, så vil jeg anbefale deg å drikke mindre.

Om det ikke bekymrer deg, så kan du likevel drikke mindre.

Kanskje er det realistisk å gå ned til 3-5 bokser? (1-1,5l lettbrus) pr dag?

Sist oppdatert ->
8/7/2023

Anbefalte artikler