Blogg
Helse
Sukkerfri brus – skadelig eller til hjelp mot fedme?

Sukkerfri brus – skadelig eller til hjelp mot fedme?

a group of three cans of diet coke
online coach robert profile photo
Online coach, fagansvarlig
Robert har jobbet som PT siden 2005, er hyppig i media som treningsekspert og har skrevet flere av Norges mest leste artikler om trening og kosthold.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har i nye retningslinjer for sukkerfrie søtningsstoffer anbefalt å ikke bruke dette for å gå ned eller vedlikeholde vekten, eller for å redusere risikoen for kroniske sykdommer, slik som diabetes og hjertesykdom. Aspartam er et slikt kunstig søtningsstoff.

NRK.no kan vi lese at kunstige søtningsmidler ikke hjelper i kampen mot kiloene, og kan til og med være skadelig.

Nettavisen.no kaller det en slankebombe og skriver at det ikke er noen forskjell mellom kunstig søtning og sukker når det kommer til vektnedgang.

Er sukkerfri brus skadelig?

Helt konkret sier WHO følgende

søtningsmidler uten sukker bør ikke brukes som et middel for å oppnå vektkontroll eller redusere risikoen for ikke-smittsomme sykdommer

Når WHO kommer med anbefalinger kan de enten være

 • Sterke og sikre i sin anbefaling.
 • Betinget og med forbehold om at det trengs mer forskning.

Med søtningsstoffer er det snakk om en anbefaling med forbehold om at det trengs mer kunnskap.

{{sales-banner="/banners"}}

WHO sin mening om sukkerfri brus

Anbefalingen til WHO baserer seg på en såkalt systematisk gjennomgang og metanalyse av mange studier, og ble publisert i 2022.

Gjennomgangen deres inkluderte;

 • 50 randomiserte kontrollerte studier.
 • 97 prospektive kohort-studier.
 • 47 kasus-kontroll-studier.

Grunnen til at man velger å inkludere ulike typer undersøkelser, er fordi det er styrker og svakheter med alle studier.

I utgangspunktet er randomiserte kontrollerte studier det beste og er best egnet for å si noe om årsakssammenheng.

Utfordringen med disse er at de er veldig dyre å gjennomføre, ofte har få deltagere og går over en kort periode. Disse undersøkelsene viser likevel at kalorifrie søtningsprodukter kan hjelpe ved vektnedgang.

WHO har i større grad valgt å lene seg på observasjonsstudier. De varer lengre og inkluderer flere personer. Utfordringen er at det er vanskelig å kontrollere for alle faktorene som kan påvirke resultatet.

Et enkelt eksempel:

 • Flere spiser is om sommeren.
 • Flere drukner om sommeren.
 • Det er en sammenheng mellom is og drukning.

Kan vi si at det er isen som gjør at folk drukner? Det er mer sannsynlig at flere bader om sommeren.

Gode studier klarer å kontrollere for disse åpenbare sammenhengene, men det blir mer komplisert når det er snakk om kompliserte forhold.

For å sannsynliggjøre at det er snakk om en årsakssammenheng – eller at søtningsprodukter ikke har noen effekt ved overvekt/fedme og følgesykdommer, må det kunne vises gjennom målbare endringer i kroppen. 2 eksempler er gjennom økt blodsukker eller insulinnivåer.

Det gjør man ikke.

Ny gjennomgang mer positiv

Studier som er godt kontrollert og derfor kan gi langt sikrere svar enn store observasjonsstudier viser at søtningsstoffer uten sukker kan gi lavere kroppsvekt og BMI, økt HDL-kolesterol, redusere inntaket av kalorier og sukker.

I observasjonsstudier som har vært ekstra opptatt av å kontrollere potensielle feilkilder til funn, blant annet en undersøkelse fra 2022, viser at slike søtstoffer er knyttet til bedre hjertehelse, og gir samme effekt som vann.

Hva er min mening om sukkerfri brus?

 • WHO fraråder å bruke sukkerfrie søtningstoffer for å regulere eller gå nå ned i vekt eller for å redusere risikoen for kronisk sykdom, bl.a. diabetes og hjertesykdom.
 • I den systematiske gjennomgangen fra WHO som både inkluderte randomisert kontrollerte studier og populasjonsstudier, har de valgt å støtte seg på populasjonsstudier som viser at slike søtstoffer ikke har effekt.
 • Populasjonsstudier er forbundet med høy risiko for omvendt kausalitet, og selv om deres gjennomgang har prøvd å kontrollere for det, skinner det gjennom at de har hoppet bukk over flere varsellamper.
 • Selv om lettbrus og sukkerfrie søtningsstoffer kan hjelpe å regulere vekten din og redusere risikoen for kronisk sykdom, bør og skal vann være førstevalget.
Sist oppdatert ->
23/5/2023

Anbefalte artikler