Blogg
Kvinnehelse
9 tegn og symptomer på Irritabel Tarm Syndrom (IBS)

9 tegn og symptomer på Irritabel Tarm Syndrom (IBS)

an image of a man's stomach and stomach
online coach robert profile photo
Online coach, fagansvarlig
Robert er en av Norges mest erfarne online coacher, har hjulpet over 4500+ mennesker å komme i form de siste 18 årene og hyppig brukt som treningsekspert i media.

Irritabel tarmsyndrom (IBS) er en vanlig fordøyelseslidelse som påvirker tarmbevegelsene og kan forårsake symptomer som magesmerter, diaré, forstoppelse og oppblåsthet.

Tilstanden anslås å ramme ca 15 av 100 i befolkningen. I Norge har om lag 10-20% av befolkningen IBS, og tilstanden er mer vanlig blant kvinner enn menn. Symptomene forverres ofte av stress og enkelte matvarer, men mange opplever god bedring med livsstilsendringer.

Årsakene til IBS er ikke helt kjent, men det antas å skyldes en kombinasjon av faktorer som inkluderer; endringer i tarmfloraen, betennelser, psykiske og sosiale faktorer, kosthold og livsstil. Nyere forskning har også pekt på en spesifikk bakterie, Brachyspira, som en mulig bidragsyter til IBS, spesielt den formen som gir diaré.

Overordnet skiller man mellom 3 undergrupper IBS. Den mest vanlige er IBS med diáre.

 • IBS-C: IBS med forstoppelse – 32 %
 • IBS-D: IBS med diaré – 46 %
 • IBS-M: En miks av forstoppelse og diaré – 22 %.

Identifisering av utløsere og endringer i kosthold og livsstil kan være gunstige.

Vanlige tegn på irritabel tarm syndrom

De 9 vanligste tegnene på irritabel tarm er;

 • Magesmerter – en av hovedsymptomene på IBS.
 • Diare
 • Forstoppelse
 • Veksling mellom diare og forstoppelse – rundt 23 % rammer av dette.
 • Endring i avføringsmønster.
 • Luft i magen og oppblåsthet.
 • Intoleranse for mat. 8 av 10 forteller at de reagerer på bestemte matvarer.
 • Tretthet og vanskeligheter med søvn.
 • Angst og depresjon.

Magesmerter er typisk ved IBS

En av hovedsymptomene ved irritabel tarm syndrom (IBS) er magesmerter og kramper i nedre del av magen. Smertene kan oppstå i forbindelse med avføring, og blir ofte bedre etter å ha hatt avføring. IBS-relaterte magesmerter kan også variere i intensitet og varighet.

Magesmerter i forbindelse med IBS kan variere sterkt fra person til person. Smertene kan beskrives som skarpe, krampaktige eller dumpe og er ofte knyttet til avføring. Smertene kan utløses av visse matvarer, stress, hormonelle endringer eller andre miljøfaktorer. Smertene lindres vanligvis ved avføring, men kan også bli verre etter et måltid.

Diaré og irritabel tarm

Diaré-dominert IBS (IBS-D) er en av de tre hovedtypene av lidelsen og påvirker omtrent en tredjedel av mennesker med IBS.

IBS-D er forårsaket av en rekke faktorer, som endret gastrointestinal motilitet, økt følsomhet i tarmen og endringer i tarmmikrobiomet. Årsaken til IBS-D er imidlertid ukjent. Det har blitt funnet at stress, visse matvarer og tidligere gastroenteritt kan være årsakene.

Hyppig, løs eller rennende avføring, ubehag i magen og et press for å gå på do er typiske symptomer. I tillegg kan noen pasienter ha slim i avføringen.

Forstoppelse

En annen undertyp av IBS er irritabel tarmsyndrom med forstoppelse (IBS-C). Sjelden, vanskelig avføring, hyppig oppblåsthet og magesmerter er tegn på IBS-C.

Selv om den nøyaktige årsaken til IBS-C fortsatt ikke er fullstendig avklart, antas flere variabler å ha en innvirkning. Blant disse er at tykktarmen absorberer for mye vaeske fra avføringen, at musklene i tykktarmen beveger seg for sakte, at tarmnervene blir mer følsomme, og at kommunikasjonen mellom hjernen og tarmen blir misforstått.
Symptomene på IBS-C kan variere fra person til person, men de viser vanligvis problemer med avføring, færre avføringer og behov for å jobbe mye under avføring. Noen mennesker kan også ha kramper og avføring, enten i små mengder eller helt ingen avføring.

Disse symptomene kan være ekstremt ubehagelige og gjøre hverdagen vanskelig. I de fleste tilfeller stilles diagnosen IBS-C på grunnlag av symptomene og ved å utelukke andre sykdommer. For å hjelpe helsepersonell med å stille en nøyaktig diagnose, er det viktig å overvåke symptomene, inkludert hyppigheten av avføring.

IBS-C-behandling involverer ofte en kombinasjon av kostholdsendringer, medisiner og livsstilsendring. Økt fiberinntak og rikelig med væske er noen forslag til kostholdsendringer. Medisiner kan være alt fra avføringsmidler til visse antidepressiva, som SSRI.

https://getinshape.no/blogg/aspartam-kreftfremkallende

Forstoppelse og diaré om hverandre

Blandet IBS med veksling mellom forstoppelse og diaré rammer rundt 23% av mennesker med IBS.

Diaré og forstoppelse i IBS innebærer kroniske, tilbakevendende magesmerter.

Smerter er det viktigste tegnet på at endringer i avføringsmønster ikke er relatert til kosthold eller vanlige, milde infeksjoner.

Endret avføringsmønster

IBS kan føre til langsom eller rask passasje av avføring gjennom tarmen, noe som fører til hard eller løs avføring.

Langsom bevegelse av avføring i tarmen fører ofte til at den blir dehydrert, noe som kan forverre symptomene på forstoppelse. På den annen side resulterer rask passasje av avføring gjennom tarmen i løs avføring som er karakteristisk for diaré.

Luft i magen og oppblåsthet

Endret fordøyelse i IBS fører til økt gassproduksjon i tarmen og kan forårsake oppblåsthet og ubehag.

Mange mennesker med IBS opplever at oppblåsthet er et av de mest vedvarende og plagsomme symptomene på lidelsen.

Matintoleranse

Omtrent 80% av personer med IBS rapporterer at bestemte matvarer utløser symptomer.

Årsaken til at disse matvarene utløser symptomer er uklar. Disse matintoleransene er ikke allergier, og utløsende matvarer forårsaker ikke målbare forskjeller i fordøyelsen.

Selv om utløsende matvarer er forskjellige for alle, inkluderer noen vanlige matvarer som produserer gass, som FODMAPs, samt laktose og gluten.

Forskning viser at mange såkalte matintoleranse-tester er ubrukelige. Vær derfor skeptisk og kritisk når du prøver å bli klokere på egen mage-tarm problematikk.

Tretthet og søvnvansker

Over halvparten av personer med IBS rapporterer om tretthet og søvnvansker, som kan påvirke deres daglige liv og sosiale interaksjoner.

I en studie ble det funnet at intensiteten av IBS-symptomer kunne forutsi alvorlighetsgraden av tretthet. IBS er også relatert til søvnløshet, som inkluderer vansker med å sovne, hyppig oppvåkning og følelse av å være uopplagt om morgenen.

Angst og depresjon

IBS er også knyttet til angst og depresjon, som kan forsterke hverandre i en ond sirkel.

Det er uklart om IBS-symptomer er et uttrykk for psykisk stress eller om stresset ved å leve med IBS gjør at folk blir mer utsatt for psykologiske vanskeligheter. I en stor studie med 94 000 mennesker var de med IBS over 50% mer sannsynlig å ha en angstlidelse og over 70% mer sannsynlig å ha en stemningslidelse som depresjon.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg tror jeg har IBS?

 • Oppsøk en lege hvis du har symptomer på IBS som påvirker livskvaliteten
 • En lege kan diagnostisere IBS og utelukke andre sykdommer som etterligner det
 • Gastroenterologer kan hjelpe deg med å identifisere utløsere og diskutere måter å kontrollere symptomene på
 • Livsstilsendringer, som lav-FODMAP diett, stressreduksjon, trening, drikke rikelig med vann og bruk av avføringsmidler kan også hjelpe
 • Probiotiske kosttilskudd kan også redusere symptomer
 • Unngå fordøyelsesstimulerende midler, som koffein, alkohol og sukkerholdige drikker, kan redusere symptomer for noen
 • Hvis symptomene ikke reagerer på livsstilsendringer eller reseptfrie behandlinger, finnes det flere medisiner som har vist seg å hjelpe i vanskelige tilfeller
Sist oppdatert ->
8/5/2023

Anbefalte artikler