Hjem
Revmatisme – Symptomer, diagnose, årsaker og behandling

Revmatisme – Symptomer, diagnose, årsaker og behandling

Robert Magnussen
Man holding his hands arounds his knees

Revmatisme er en bred beskrivelse som omfatter over 200 forskjellige sykdommer. Felles for disse sykdommene er at de påvirker muskel- og skjelettsystemet, spesielt leddene.

Når vi snakker om revmatisme, refererer vi vanligvis til kroniske, betennelsesaktige leddsykdommer. Disse sykdommene er autoimmune, noe som betyr at immunsystemet feilaktig angriper kroppens egne celler og vev, noe som forårsaker betennelse.

Noen viktige punkter for å forstå revmatisme inkluderer:

 • Variert spektrum: Revmatiske lidelser varierer i alvorlighetsgrad, fra milde former som kan håndteres med livsstilsendringer, til mer alvorlige former som krever intensiv medisinsk behandling.
 • Langvarig natur: Revmatiske sykdommer er vanligvis langvarige og kan føre til varig skade på leddene hvis de ikke behandles.
 • Symptomer: Typiske symptomer inkluderer smerter, stivhet, hevelse og nedsatt funksjon i ett eller flere ledd.

Med denne definisjonen av revmatisme i bakhodet, vil du kunne bedre forstå hvordan disse sykdommene påvirker kroppen din og hvordan de kan behandles.

Leddgikt: Den vanligste formen for Revmatisme

Leddgikt, også kjent som revmatoid artritt, er en autoimmun sykdom og den mest utbredte formen for revmatisme. Når du har revmatoid artritt, angriper immunsystemet ditt feilaktig kroppens egne celler og vev, noe som fører til betennelse i leddene.

Symptomer og diagnostisering av revmatoid artritt

Revmatoid artritt manifesterer seg på forskjellige måter i kroppen. De mest karakteristiske symptomene er gradvis stivere ledd og morgenstivhet. Disse symptomene oppstår oftest først i de små leddene, som de i hendene og føttene, før de sprer seg til større ledd.

 • Gradvis stivere ledd: Stivheten begynner som regel å bygge seg opp over tid. Du merker kanskje at det er vanskeligere å bevege leddene dine, spesielt om morgenen eller etter perioder med inaktivitet.
 • Morgenstivhet: Morgenstivhet er et vanlig symptom på revmatoid artritt. Du kan oppleve vanskeligheter med å komme i gang med dagen på grunn av smerter og stivhet i leddene dine.

Det er viktig å merke seg at begge disse symptomene kan variere fra dag til dag, og fra person til person. Noen mennesker kan ha milde symptomer som kommer og går, mens andre kan oppleve konstant smerte og stivhet.

En diagnose av revmatoid artritt stilles vanligvis på bakgrunn av en kombinasjon av symptomer, kliniske funn og blodprøver. Legen vil se etter tegn på betennelse i leddene dine, som hevelse, rødhet og varme. Blodprøver kan vise forhøyede nivåer av visse betennelsesmarkører, som reumatoid faktor (RF) og anti-citrullinerte proteinantistoffer (ACPA).

Det er viktig å søke medisinsk hjelp hvis du opplever vedvarende smerter eller stivhet i leddene dine. Tidlig diagnose og behandling kan bidra til å redusere alvorlighetsgraden av sykdommen og forhindre varig skade på leddene.

Revmatoid artritt er en kompleks sykdom som kan ha en stor innvirkning på livskvaliteten din. I de følgende delene vil vi se nærmere på behandlingsmetoder for revmatoid artritt, samt hvordan du kan leve godt med diagnosen.

Viktigste behandlingsmetoder for revmatoid artritt

Behandling av revmatoid artritt krever en helhetlig tilnærming for å både lindre symptomer og kontrollere sykdomsaktiviteten. Målet er å oppnå lavest mulig sykdomsaktivitet og hindre skade på leddene. Her er noen sentrale aspekter ved behandlingen:

Tidlig intervensjon

Jo tidligere behandlingen starter, desto bedre er sjansene for å begrense skade på leddene.

Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)

Disse medikamentene bremser sykdommens progresjon og kan redusere risikoen for leddskader.

 • Metotreksat er ofte førstevalget
 • Andre DMARDs inkluderer leflunomid og sulfasalazin

Biologiske legemidler

Dette er en gruppe medisiner som spesifikt retter seg mot deler av immunsystemet som driver betennelsen i revmatoid artritt.

Kortisonpreparater

Brukes ved akutte oppbluss for raskt å dempe betennelsen.

NSAIDs (ikke-steroide antiinflammatoriske midler)

Medikamenter som ibuprofen og naproksen kan brukes til å redusere smerter og hevelse.

Det finnes også ikke-medikamentelle behandlingsformer som kan være svært nyttige:

 • Fysioterapi: For å bevare mobilitet og funksjon i leddene.
 • Moderat trening: Aktiviteter som svømming kan hjelpe med å opprettholde fleksibilitet uten å overbelaste leddene.
 • Ergoterapi: Kan hjelpe deg med å tilpasse daglige aktiviteter slik at du unngår unødig stress på påvirkede ledd.

Med riktig behandling kan mange pasienter med revmatoid artritt opprettholde en god livskvalitet. Det er viktig med jevnlig oppfølging hos revmatolog for optimalt tilpasset behandlingsregime.

Støtteapparat og informasjon: Norsk Revmatikerforbund og Helsenorge tilbyr verdifull informasjon og veiledning for de som lever med revmatoid artritt.

Å leve med revmatoid artritt

Revmatoid artritt under graviditet er et emne som fortjener oppmerksomhet. Denne autoimmune sykdommen kan ha innvirkning på både fruktbarheten og forløpet av selve graviditeten. Det er imidlertid ikke uvanlig at symptomene bedres under graviditeten. Legemidler som brukes til å behandle revmatoid artritt kan imidlertid være skadelig for fosteret, så det er viktig å diskutere dette med legen din.

Når det gjelder arbeidslivstilpasninger, vil graden av sykdomsaktivitet og den generelle helsen din spille en avgjørende rolle. Tilrettelegging på arbeidsplassen kan være nødvendig for å sikre at du kan utføre dine arbeidsoppgaver effektivt, uten å forverre dine symptomer.

Langsiktige prognoser for personer med revmatoid artritt varierer sterkt. En tidlig diagnose, fulgt av rask og effektiv behandling, kan bidra til et bedre resultat. I noen tilfeller kan indre organer som hjertet, lungene og øynene bli berørt ved alvorlig sykdom. Det er derfor essensielt å holde alle legeavtaler og følge legens anbefalinger nøye.

Leve med revmatoid artritt krever ofte en helhetlig tilnærming til helse og velvære. Dette inkluderer alt fra kosthold og trening, til stresshåndtering og hvile. Med riktig behandling og støtte, er det fullt mulig å leve et aktivt og tilfredsstillende liv med revmatoid artritt.

Andre former for revmatisme

Revmatisme er en samlebetegnelse for over hundre forskjellige sykdommer som påvirker muskel- og skjelettsystemet. Osteoartritt er én slik form, og er betydelig forskjellig fra revmatoid artritt.

Osteoartritt kjennetegnes ved:

 • Degenerasjon av leddbrusken
 • Benvekster ved leddene
 • Smerter som ofte forverres ved aktivitet

I motsetning til revmatoid artritt, som er en autoimmun sykdom, skyldes osteoartritt vanligvis slitasje og alder. Osteoartritt rammer ofte store vektbærende ledd som hofter og knær, men kan også påvirke hender og fingre.

For å lindre symptomer ved osteoartritt kan du benytte deg av flere ikke-medikamentelle tilnærminger:

 • Fysisk aktivitet: Øvelser som styrker musklene rundt det berørte leddet bidrar til å avlaste trykket.
 • Vektkontroll: Reduksjon av kroppsvekt kan minske belastningen på vektbærende ledd.
 • Hjelpemidler: Spesialtilpassede skoinnlegg eller støttebandasjer kan gi ekstra støtte.
 • Varme og kuldebehandlinger: En varmepute eller ispose kan redusere smerte og hevelse i leddene.

Sammenlignet med revmatoid artritt, hvor tidlig diagnose og behandling med legemidler er essensielt for å unngå varig leddskade, fokuserer behandling av osteoartritt mer på å håndtere symptomer og opprettholde funksjon.