Hjem
Irritabel tarm (IBS) – Symptomer, årsaker og behandling

Irritabel tarm (IBS) – Symptomer, årsaker og behandling

Robert Magnussen

Hva er irritabel tarmsyndrom (IBS)?

Irritabel tarmsyndrom (IBS) er en vanlig tilstand som påvirker tarmen. Tilstanden kan gi ulike symptomer, men de mest kjente er;

 • Magesmerter
 • Forstoppelse
 • Oppblåsthet
 • Diaré

Selv om disse symptomene kan være ubehagelige, er det viktig å merke seg at IBS ikke fører til alvorlig sykdom.

Den eksakte årsaken til IBS er ikke kjent, men det ser ut til at stress og endringer i nervesignalene mellom hjernen og tarmen spiller en rolle. Dette betyr at stress kan forverre symptomene på IBS.

Symptomer på irritabel tarmsyndrom (IBS)

Symptomer på IBS varierer fra person til person, men inkluderer ofte:

 1. Magesmerter: Dette er ofte det mest fremtredende symptomet. Smerten kan føles overalt i magen, men er oftest lokalisert ned i venstre side.
 2. Forstoppelse eller diaré: Noen mennesker opplever perioder med forstoppelse, mens andre har episoder med diaré. Noen kan også oppleve en blanding av begge deler.
 3. Oppblåsthet og hevelse i magen: Mange personer med IBS opplever perioder med oppblåsthet.

Disse symptomene kan forverres ved inntak av visse matvarer eller under perioder med stress.

Livsstilsendringer som kan bidra til symptomlindring

Det er flere trinn du kan ta for å hjelpe med å lindre symptomene på IBS. Dette inkluderer:

 • Endringer i kostholdet: Noen matvarer kan forverre symptomene på IBS. Ved å endre kostholdet ditt og spise mindre FODMAP, kan du bidra til å redusere disse symptomene.
 • Regelmessig trening: Fysisk aktivitet kan bidra til å redusere stress og fremme normal tarmfunksjon.
 • Stressmestring: Teknikker for stresshåndtering, som meditasjon eller yoga, kan også være nyttige.

Husk at selv om disse endringene kan hjelpe, er det viktig å snakke med legen din før du gjør store endringer i livsstilen din.

Forekomst av irritabel tarmsyndrom (IBS)

Irritabel tarmsyndrom (IBS) er en relativt vanlig tilstand, og statistikk viser at rundt 15% av befolkningen kan være berørt.

Det er interessant å merke seg at forekomsten av IBS synes å være høyere hos visse demografiske grupper:

 • Kvinner rapporterer IBS-symptomer oftere enn menn. En studie tyder på at 80 % er kvinner. Dette kan skyldes biologiske forskjeller, sosiale faktorer eller muligens en høyere tendens blant kvinner til å søke medisinsk hjelp for symptomer.
 • Ungdom og unge voksne er også overrepresentert blant de med IBS. Dette kan være på grunn av endringer i livsstil, kosthold og stressnivåer som ofte oppstår i disse aldersgruppene.

Selvhjelpstips som stressmestring, og endringer i signalene mellom hjerne-tarm og justeringer i kostholdet kan bidra til å håndtere symptomene og forbedre livskvaliteten for disse gruppene.

Kunnskap om disse statistikkene kan hjelpe oss med å identifisere og støtte de som er mest sannsynlig å lide av IBS.

Diagnose av irritabel tarmsyndrom (IBS)

Å stille en diagnose for irritabel tarmsyndrom (IBS) er ikke alltid enkel. Det er ingen spesifikk test som kan bekrefte tilstanden, så legen din vil sannsynligvis benytte en kombinasjon av metoder for å komme frem til en diagnose.

Sykehistorie

Sykehistorie er avgjørende i denne prosessen. Legen din vil gå gjennom dine symptomer og hvordan de påvirker deg i det daglige livet. Du vil også bli spurt om eventuelle endringer i avføringsmønster eller om du har opplevd plutselig vekttap.

Fysiske undersøkelser

Videre kan legen utføre fysiske undersøkelser for å sjekke tegn på underliggende tilstander som kan forårsake lignende symptomer. Dette kan inkludere en fysisk undersøkelse av magen for ømhet eller oppblåsthet.

Tester og prøver

Tester blir vanligvis utført for å utelukke andre mulige årsaker til symptomene dine. Dette kan omfatte:

 • Blodprøver, for å kontrollere anemi eller betennelser
 • Avføringsprøver, for å sjekke tegn på infeksjoner eller problemer med fordøyelsen
 • Gastroskopi, hvor et tynt rør med kamera føres ned i halsen for å se etter problemer i øvre del av fordøyelsessystemet
 • Koloskopi, hvor et lignende rør føres inn via endetarmen for å undersøke tykktarmen

Husk at disse testene er ment å hjelpe legen din med å stille en diagnose. Det er viktig å diskutere alle bekymringer du måtte ha, og å følge opp med regelmessige legetimer for å overvåke tilstanden din.

Årsaker til irritabel tarmsyndrom (IBS)

Selv om vi ikke helt forstår årsakene bak irritabel tarmsyndrom (IBS), peker forskningen på flere faktorer som kan spille en rolle:

 • Usikkerhet rundt årsakene: Forskere jobber fortsatt med å finne ut nøyaktig hva som forårsaker IBS. Det vi vet er at det ikke finnes én enkelt årsak, men heller en kombinasjon av forskjellige faktorer som bidrar til tilstanden.
 • Muskelkontraksjoner i tykktarmen: En teori er at unormale sammentrekninger av musklene i tykktarmen kan føre til IBS. Disse sammentrekningene kan enten være for sterke og vare for lenge, noe som fører til gass, oppblåsthet og diaré, eller for svake, noe som resulterer i treg mage og forstoppelse.
 • Stress: Det er godt dokumentert at stress kan forverre symptomene på IBS. Dette skyldes delvis endringer i nervesignaler mellom hjernen og tarmen som kan påvirke fordøyelsessystemet. Riktig håndtering av stress gjennom teknikker som mindfulness, yoga eller meditasjon kan derfor være viktig for personer med IBS.

Selvhjelpstips:

 1. Gjenkjenn matvarer som trigger plager og unngå disse.
 2. Øv på avslapningsteknikker for å redusere stressnivået.
 3. Vær fysisk aktiv regelmessig.
 4. Snakk med helsepersonell om symptomer og behandlingsalternativer.

Disse elementene bidrar til en bedre forståelse av IBS og hjelper personer med tilstanden å ta kontroll over sin egen helse ved å ta informerte valg og bruke selvhjelpsteknikker.

Behandling av irritabel tarm syndrom (IBS)

Behandling av irritabel tarmsyndrom (IBS) kan være utfordrende, men det er flere tiltak du kan gjøre for å lindre symptomene dine.

Stressmestring

Stressmestring er en viktig del av behandlingen. Stress kan forverre nervesignalendringene mellom hjernen og tarmen, noe som igjen kan forverre symptomene på IBS. Prøv avslappningsteknikker som yoga eller meditasjon, eller kanskje en tur i naturen kan bidra til å redusere stressnivået ditt.

Kostholdsendringer

Kostholdsendringer har ofte en stor effekt på symptomlindring. Her er noen tips:

 • Hvis du lider av diaré, kan du prøve å begrense inntaket av fiberrike matvarer.
 • Ved forstoppelse, øk inntaket av vann og fiberrike matvarer.
 • Du kan også prøve å unngå matvarer som er kjent for å forverre IBS-symptomer, som meieriprodukter, matvarer med mye fruktose og koffeinholdige drikker.

Det er viktig at du diskuterer eventuelle kostholds- og livsstilsendringer med legen din, da de kan gi deg råd basert på din spesifikke situasjon. Legebesøk er også nødvendig for regelmessig overvåking og evaluering av behandlingsplanen din.

Bruk av en symptom-dagbok

En annen nyttig metode er bruk av en symptomdagbok. Ved å notere hva du spiser og symptomene du opplever, kan du begynne å identifisere matvarer som forverrer IBS-symptomene dine.

Husk, hver person er unik og hva som fungerer for én person, kan ikke nødvendigvis fungere for en annen. Det er viktig å prøve forskjellige metoder og finne ut hva som fungerer best for deg.

Andre behandlingsmetoder

Når det gjelder irritabel tarmsyndrom (IBS), finnes det flere behandlingsmetoder utover livsstilsendringer og kosttilpasninger. Det er viktig å huske at alle mennesker er forskjellige, og det som virker for én person, virker ikke nødvendigvis for en annen. Her er noen tilleggsbehandlinger som kan være verdt å utforske:

 • Legemidler: For å lindre ulike IBS symptomer kan legemidler som loperamid hjelpe mot diaré, mens lavdose tricykliske antidepressiva kan brukes ved urolig mage og søvnvansker.
 • Peppermynteolje: Dette naturmiddelet har vist seg å redusere tarmkramper og smerter hos noen IBS-pasienter. Pepperminteolje tas ofte i kapsel-form for å sikre at den når tarmene før den løses opp.
 • Hypnose: For de med mer alvorlige former for IBS, kan hypnose bidra til å håndtere stress og angst som påvirker mage-tarmkanalen.
 • Kognitiv atferdsterapi (KAT): KAT fokuserer på å endre negativt tankesett og atferd som kan bidra til stressrelaterte symptomer på IBS.

Ved å kombinere disse behandlingene med et godt støtteapparat og regelmessige samtaler med din lege, kan du finne den beste måten å håndtere dine IBS symptomer. Husk at selvhjelp også spiller en stor rolle i behandlingen av IBS, og aktiviteter som yoga og meditasjon kan støtte andre behandlingsformer.

Prognose for irritabel tarmsyndrom (IBS)

Når det gjelder irritabel tarmsyndrom (IBS) er prognosen generelt positiv. Mange opplever symptomforbedring over tid, selv om sykdommen kan ha en varierende innvirkning på livskvaliteten.

Forventet utvikling og prognose

IBS forårsaker ingen skade på tarmen, men symptomene kan være plagsomme og påvirke hverdagen. Med riktig behandling og tilpasning av livsstil, kan mange oppleve betydelig symptomlindring.

Livskvalitet

IBS kan begrense aktiviteter og sosialt liv ved alvorlige symptomer. Men med god selvhjelp og støtte fra helsepersonell kan du håndtere symptomene og opprettholde en god livskvalitet.

Utelukkelse av alvorlig sykdom

Selv om IBS ikke er en alvorlig sykdom i seg selv, er det viktig å utelukke andre mulige årsaker til symptomene dine, som kreft eller inflammatorisk tarmsykdom.

Tilgjengelige behandlinger

Det finnes flere effektive behandlinger for IBS, inkludert kostholdsendringer, stresshåndtering og medisiner. Diskuter disse alternativene med legen din for å finne den beste tilnærmingen for deg.

Husk at selv om irritabel tarmsyndrom kan være ubehagelig, er det håndterbart. Med riktig støtte og behandling kan du leve et fullt og aktivt liv, selv med IBS.

an image of a man's stomach and stomach

9 tegn og symptomer på Irritabel Tarm Syndrom (IBS)

Irritabel tarmsyndrom (IBS) kan forårsake et bredt spekter av symptomer, inkludert fordøyelsesproblemer, endret avføring, angst og depresjon.